Vitaliteitstest

Stresstest

Testen Vitaliteit & Stress

De Vitaliteitstest is afkomstig van Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken. De Stresstest is een bewerking van de test van Frank Schaper uit zijn boek Eerste Hulp bij Stress en Vermoeidheid.