Workshop 1

Gevoel en emotie

Gevoel en emotie

Bij voelen en emoties gaat het over de niet-rationele kant van je lichaam.

Doel van de workshop ‘Gevoel en emotie’:

Naast het denken ook het voelen inschakelen. Hierdoor lichaam en geest laten samenwerken in de communicatie met anderen. Meer jezelf en in de flow zijn.

Waar gaat het in deze workshop over?

In een woord: beter leren voelen. Voelen kan iedereen, en doet iedereen. Zonder gevoel zou je tegen alle meubilair in je kamer aanlopen. En zou je met je vervoermiddel onmiddellijk ongelukken veroorzaken. Voelen begint bij je eigen huid. En je binnenkant. Voelen breidt zich ook uit naar je omgeving. Naar de ander dus. Daarbij kun je verschillende ruimtes definiëren: heel dichtbij is de intieme ruimte, iets verder weg de privé ruimte en nog verder weg de meer algemene ruimte. Die je deelt met anderen.

Hoe dichtbij laat jij iemand komen zodat het nog prettig is?

Mogen je emoties gezien en gehoord worden?

De vier hoofdemoties zijn: angstig, boos, verdrietig en blij. Deze emoties zijn bij jezelf voelbaar, zichtbaar en voor een ander vaak goed op te merken. Leren uiten van emoties zodat jezelf en de ander er wat mee kan, is onderdeel van de workshop.

Hoeveel emotie ervaar je zelf?

Hoe zet je emoties in bij communicatie?

De non-verbale communicatie bepaalt 90 % van wat je wilt overbrengen. De gesproken tekst maar 10 %. Stoer en bang zijn tegelijk gaat dus niet. Straal je datgene uit (houding, blik, mimiek, gebaren, toon etc.) wat je ook vertelt? Hiermee oefenen is zowel fun als leerzaam.

Zijn je binnen- en buitenkant gelijk?

Welke lichaamssignalen zijn er en wat vertellen die ons?

Lichaamsignalen zijn er vele: blozen, warm of koud worden, trillen, hoesten, hoofdpijn, steen op je maag etc.. Door dit op te merken en te snappen, kun je beter op anderen reageren.

Neem contact op voor meer informatie