Workshop 3

Stresspreventie

Stresspreventie

Stresspreventie levert een grotere vitaliteit en een grotere belastbaarheid op en voorkomt ziekteverzuim.

Doel van de workshop ‘Stresspreventie’:

Beter in je vel zitten, vitaler worden, meer plezier in je werk. Minder vaak ziek, beter belastbaar.

Waar gaat het in deze workshop over?

Wat veroorzaakt stress, hoe werkt dat? Invullen van de stresstest. Stressoorzaken, stressbevorderende omstandigheden, privé, werk en lichamelijk meer of minder gezond. Bewaken van onze grenzen. Invloed prikkels en acties op ons lichaam en hoe rust en prikkelvermindering uitwerkt.

Herken bij jezelf de stressfactoren.

Kijk breder dan alleen naar werk of privé. Verleden, heden, karakter (stressverhogers en stressverlagers) of leefgewoonten die je helpen of juist tegenwerken. Basisgezondheid van nature oké of juist niet? Belasting door slechte omgeving. Leeftijd en sekse. Hierdoor krijg je zicht op meerdere stressbepalende factoren.

Waardoor lekt er energie weg bij jezelf en naar anderen?

Waarom is grenzen bewaken belangrijk als stresspreventie?

Wat levert grenzen bewaken op? Wat zijn de valkuilen bij grenzen bewaken? Welke grenzen kennen we en hoe leren we om nee te zeggen?

Hoe bewaken we grenzen?

Wat kunnen we inzetten om voor onszelf op te komen, verbaal, non-verbaal? Welke lichaamstaal is effectief?

Wat is jouw doel om te bereiken als het gaat over stress?

Wat doe je aan stress?

Zelf kun je drie stappen zetten om minder prikkels te ervaren: meer rust, vertragen en één ding tegelijk doen. Heel lastig maar noodzakelijk. Je geeft je zenuwstelsel de broodnodige rust. Wat te doen als je al overspannen of zelfs burn-out bent? Zoek goede hulp, vaak kun je het niet alleen.

Neem contact op voor meer informatie