Ziekteverzuim

Ziekteverzuim en vitaler werken

Ziekteverzuim en vitaler werken.

De CBS becijfert dat werkstress voor een derde oorzaak is van alle ziekteverzuim. Veel reden om dus goed te kijken hoe we de werkstress kunnen verminderen. Vitaler werken kan hierbij een rol spelen, vooral waar het de vitaliteit van medewerkers betreft in organisaties in een overgang. Denk aan reorganisaties, fusies, afslanking, etc.

Weliswaar is het ziekteverzuim op het laagste punt sinds 1996, maar er zijn nog steeds branches die boven de 5 % ziekteverzuim scoren.

Ziekteverzuim is enerzijds kortdurend, anderzijds lijdt onze werkende bevolking onder de gevolgen van allerlei chronische ziekten als diabetes en COPD. Langdurig ziekteverzuim zorgt voor een belangrijk deel van het totale ziekteverzuim. De vitaliteit van deze medewerkers staat behoorlijk onder druk. De verwachting is dat de chronische zieken in aantal sterk zullen toenemen. Van groot belang in dit verband is het hebben van een gezonde leefstijl. Hier ligt bij Vitaler werken een belangrijk accent.

Griep of verkoudheid is bij alle leeftijdsgroepen verreweg de meest genoemde reden voor verzuim.

Ziekteverzuim per branche

Kijken we naar de branches, de bedrijfsgrootte en de leeftijden van de zieken, dan valt op dat naarmate de bedrijven groter worden er meer verzuim is. De horeca scoort nog steeds heel laag, want de leeftijd van de mensen die in de horeca werken is gemiddeld laag. En jonge mensen zijn gewoon minder vaak ziek dan oudere mensen. Bij het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg is er in 2014 sprake van een relatief hoog ziekteverzuim. Dit zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers. Maar ook met werknemers met veel hart voor de zaak, gedreven, loyaal en dat zijn eigenschappen die voor de werkstress wel eens verkeerd uitpakken. Goede coaching zoals Vitaler werken dat met workshops doet is dan heel waardevol.

Griep of verkoudheid is bij alle leeftijdsgroepen verreweg de meest genoemde reden voor verzuim. Bij ouderen zijn vaker dan bij jongeren ook langdurige aandoeningen de reden, zoals hart- en vaatziekten of klachten aan rug, nek en gewrichten. Het opbouwen van een goede weerstand tegen virale infecties is van groot belang om tegen griep bestand te zijn.

Een gezonde voeding speelt hierbij een grote rol, evenals zorgen voor voldoende slaap, genoeg beweging, in de natuur en buiten zijn en tot slot een goed sociaal netwerk om je veilig en geaccepteerd te voelen. Deze facetten komen bij Vitaler werken aan bod..